Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)

Edukacija i jačanje kapaciteta učiteljica i učitelja

Edukacija i jačanje kapaciteta učenica i učenika

Opremanje škole i vanjska učionica

Izvannastavne aktivnosti

Bilateralna suradnja

Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)

DAN MATEMATIKE

Edukacija i jačanje kapaciteta učiteljica i učitelja

Edukacija i jačanje kapaciteta učenica i učenika

Opremanje škole i vanjska učionica

Izvannastavne aktivnosti

Bilateralna suradnja

I ove smo godine obilježili Dan matematike sa puno zanimljivih radionica u školi i oko nje.


Skupini Malih graditelja i maSTEMatičara pridružili su se predškolci Dječjeg vrtića Mali princ iz Dalja. Izrađivali smo geometrijske 3D oblike i dizajnirali uz pomoć matematike. U radionici Bazinga učenici su se natjecali u rješavanju mozgalica koje su obuhvatile igru riječi i brojeva te su tražile logičko zaključivanje. U sklopu aktivnosti Svijet i ja učenici su naučili što je to debata. Koja je naravno, bila na temu matematike: učenici su argumentirano raspravljali o tome trebaju li učenici još uvijek učiti tablicu množenja ili su moderni alati poput kalkulatora dovoljni za svakodnevnu upotrebu.Za učenike/ce trećeg razreda održana je radionica programiranja. U sklopu radionice sudionici su imali priliku upoznati se s robotom i njegovim različitim komponentama. Kroz kreativne su zadatke učili postavljati algoritme te upoznali programski jezik Mind+. Učenici sedmih i osmih razreda sudjelovali su u radionici pod nazivom Matematika u prirodi. Zadatak im je bio izmjeriti visinu stabla pomoću improviziranog klinometra kojega su samostalno izradili koristeći priručni alat.