Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)

Edukacija i jačanje kapaciteta učiteljica i učitelja

Edukacija i jačanje kapaciteta učenica i učenika

Opremanje škole i vanjska učionica

Izvannastavne aktivnosti

Bilateralna suradnja

Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)

Priručnici za nove izvananstavne aktivnosti

Edukacija i jačanje kapaciteta učiteljica i učitelja

Edukacija i jačanje kapaciteta učenica i učenika

Opremanje škole i vanjska učionica

Izvannastavne aktivnosti

Bilateralna suradnja

Tijekom projekta osmišljeno je čak deset novih izvannastavnih aktivnosti, čije smo aktivnosti planirali, proveli sa učenicima i zabilježili kao već gotovu radionicu ili inspiraciju drugim zainteresiranim učiteljicama i učiteljima. Digitalne priručnike sa pripadajućim materijalima pronađite u nastavku.