Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)

Edukacija i jačanje kapaciteta učiteljica i učitelja

Edukacija i jačanje kapaciteta učenica i učenika

Opremanje škole i vanjska učionica

Izvannastavne aktivnosti

Bilateralna suradnja

Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)

Opremanje škole i vanjska učionica

Projektom je omogućena nabavu suvremene opreme koja će doprinijeti podizanju razine kvalitete obrazovanja.

Opremanje škole podrazumijeva nabavu specijalizirane opreme za kabinete fizike, kemije, geografije, matematike, biologije i tehničke kulture, opreme za učionice razredne nastave uključujući i opremu za rano programiranje, namještaja te multimedijske i specijalizirane STEM opreme.


Ugradnjom interaktivnih ekrana u 12 učionica u školi te prijenosnih računala i tableta olakšati će se i unaprijediti provođenje nastave u školi. Korištenje navedene IT opreme, nabavljene multimedijske opreme poput kamere za virtualnu šetnju i snimača zvuka, te specijalizirane STEM opreme koja uključuje 3D printer i dronove, omogućit će digitalizaciju postojećih i pripremu novih inovativnih STEM sadržaja, ali i modernizaciju nastave drugih predmeta poput nastave materinjih ili stranih jezika, geografije, povijesti, likovne kulture. Dio opreme, poput taktilnih kartica, kompleta za disleksiju i konstrukcijskih kocaka namijenjen je učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama koji će omogućiti kvalitetniju prilagodbu nastavnog sadržaja.

Izgradnjom vanjske STEM učionice povećat će se prostorni kapaciteti za izvođenje nastave.


Osim prostora za provođenje aktivnosti nastave i izvannastavnih aktivnosti, mjesto druženja i boravka za vrijeme odmora, vanjska učionica biti će mjesto izvođenja priredbi, prezentacija i kazališnih predstava, izložbi i sajmova.

Projektni partner Park znanosti izraditi će i postaviti STEM eksponate koji će vizualno prikazivati različite zakone iz područja prirodnih znanosti (matematika, fizika, mehanika).


Opis STEM eksponata bit će dio Vodiča „KOZMOS u Dalju“, uključujući vježbe i zadatke prilagođene učenicima koji će omogućiti usvajanje vještina i znanja o osnovnim fizikalnim principima i matematičkim zakonitostima. Eksponati će dodatno obogatiti nastavu STEM grupe predmeta, ali i privući učenike iz drugih mjesta na terensku nastavu u OŠ Dalj.


Vanjska STEM učionica tako je poligon poduzetničkog projekta učenika OŠ Dalj koji će biti domaćini aktivnosti „KOZMOS u Dalju“ kojim planiraju ugošćavati svoje vršnjake iz cijele Hrvatske i prezentirati im svoju školu, Dalj i svoj bliži zavičaj te prezentirati otkrića Milutina Milankovića i njegov znanstveni rad.

Započela izgradnja vanjske učionice

Započela izgradnja vanjske učionice

Napreduju radovi na izgradnji vanjske STEM učionice koji su započeli u veljači. Do početka travnja, kada ulazimo u finale našeg projekta očekujemo opremljenu učionicu koja će sadržavati učila koja sklapaju naši partneri iz Parka Znanosti Oroslavje i radujemo se posjeti naših partnera iz Norveške, iz Nansen Akademije i škole Sore Al, koje smo posjetili u lipnju prošle godine.
Opširnije