Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)

Edukacija i jačanje kapaciteta učiteljica i učitelja

Edukacija i jačanje kapaciteta učenica i učenika

Opremanje škole i vanjska učionica

Izvannastavne aktivnosti

Bilateralna suradnja

Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)

Radionice video montaže

Edukacija i jačanje kapaciteta učiteljica i učitelja

Edukacija i jačanje kapaciteta učenica i učenika

Opremanje škole i vanjska učionica

Izvannastavne aktivnosti

Bilateralna suradnja

Subotom u školu? Da, ako se želi sudjelovati u dodatnim radionicama i edukacijama za stjecanje novih vještina i unaprjeđenje postojećih. Naime, dvije subote u studenom i prosincu u OŠ Dalj održana je edukacija video-montaže u kojoj su sudjelovali učenici/e i nastavnici/e koji su tako dobili priliku, izvan redovitih nastavnih sati, unaprijediti znanje i vještine u ovom specifičnom području interesa. Sudionici/e su učili raditi u profesionalnom programu za video-montažu Edius i pokazali su veliki entuzijazam i želju za učenjem. Edukaciju je vodio televizijski montažer Tomislav Strahonja koji je polaznicima govorio o svojom početcima rada te ih upoznao s osnovama Edius programa. Obuhvaćene su teme poput sučelja programa, uvlačenja video-materijala, organizacije medijskih datoteka te osnovnih alata i funkcija. Sudionici/e su dobili teoretsko razumijevanje montaže, a nakon teoretskog uvoda uslijedile su praktične vježbe. Učenici/e su imali priliku raditi na vlastitim projektima, primjenjujući stečeno znanje uz podršku voditelja edukacije. 


Edukacija je obuhvatila i upravljanje bojama, korištenje efekata kako bi se postigao željeni estetski izgled, potpisivanje i grafički elementi.  Poseban naglasak bio je stavljen na integraciju zvuka u montažu. Sudionici/e su učili kako usklađivati zvuk s vizualnim elementima te stvarati dojmljivu zvučnu kulisu. Edukacija je poticala samostalnost u radu te su učenici/e imali priliku isti video- materijal oblikovati na svoj način, a surađivali su izmjenjujući ideje.


Sudionici/e su dobili ne samo tehničke vještine, već i poticaj za daljnje istraživanje i razvoj u području filmskog stvaralaštva. Izrazili su zadovoljstvo edukacijom te želju za više sličnih susreta i načina rada. Nastavit će proučavati video-montažu i njome se baviti u sklopu izvannastavne aktivnosti Filmska ekipa, a neki su i najavili da se ne iznenadimo ako za 10-ak godina vidimo njihovo ime na nekoj televiziji.