Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)

Edukacija i jačanje kapaciteta učiteljica i učitelja

Edukacija i jačanje kapaciteta učenica i učenika

Opremanje škole i vanjska učionica

Izvannastavne aktivnosti

Bilateralna suradnja

Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)

Izvannastavne aktivnosti

U projektu KOZMOS učiteljice i učitelji izradili su kurikulume za čak deset novih izvannastavnih aktivnosti koje su u tijeku projekta proveli sa grupom učenika, a nakon završetka projekta iste aktivnosti postati će integralnim dijelom kurikuluma škole. Nove izvannastavne aktivnosti će omogućiti učenicima stjecanje znanja i vještina iz područja STEM-a, aktivnog građanstva i IKT-a, uz korištenje nove, moderne opreme i učila koja će se nabaviti u sklopu projekta.

Nove izvannastavne aktivnosti su: Mali istraživači, Mali MaSTEMatičari, Superjunaci koda i Mali graditelji (za rani razvoj STEMA, za učenike 1-4 razreda), Mladi znanstvenici – KOZMOS u Dalju, Filmska grupa MOTIV, Svijet i ja, Kemijanje u kuhinji i GAME ON (za učenike 5-8 razreda), te IGRA (Istražujemo, Gradimo, Razvijamo) za učenike sa teškoćama u razvoju.

Mali istraživači razvijat će kod učenika/ca interes za prirodne znanosti, istraživačke kompetencije, kritičko mišljenje i argumentiranje. Učenici/e će samostalno izvoditi znanstvene pokuse i na temelju njihovih rezultata donositi zaključke.

Mali MaSTEMatičari razvijat će kod učenika/ca matematičke vještine i logičko zaključivanje, rješavajući raznovrsne matematičke probleme na primjerima iz njihovog okruženja.

Superunaci koda će kroz rješavanje problema postavljanjem algoritama razvijati svoje računalne vještine, te se tako upoznati s osnovama robotike.

Mali graditelji će korištenjem različitih didaktičkih materija (lego kockice, magnetski konstruktori…) i otpadnog/recikliranog materijala (kartonske kutije, čepovi…) izrađivat različite građevine i naprave usvajajući primarno zakonitosti fizike, razvijajući kreativnost, divergentno mišljenje i unaprjeđujući finu motoriku.

Mladi znanstvenici razvijat će sposobnosti i vještine iz područja matematike, fizike, geografije i astronomije, razvijati kritičko mišljenje i argumentiranje. Učenjem o nasljeđu M. Milankovića, sudjelovat će u poduzetničkom projektu „KOZMOS u Dalju“, gdje će razvijati poduzetničke vještine kroz planiranje i razvoj modela terenskih posjeta drugih učenika njihovoj školi i vanjskoj STEM učionici.

GAME ON ima za cilj kod učenika/ca razvijati kritičko promišljanje, kreativnost i divergentno mišljenje te testirati model učenja kroz igru. Također, učenici/e će igrati i analizirati društvene igre te uspoređivati fizičke igre s digitalnima, uočavajući prednosti i

Filmska grupa MOTIV namijenjena je učenici(a)ma 5-8 razreda, učenici/e će osmišljavati i pisati scenarij, izrađivati knjigu snimanja, baviti se snimanjem i režiranjem, montažom, stop animacijom, izradom digitalnih priča, upoznavati se s multimedijskom opremom i pri tome razvijati svoje IKT kompetencije, jačati timski rad, kreativnost i medijsku pismenost.

Svijet i ja provodit će se za učenike/ce 5-8 razreda. Cilj je kod učenika/ca razvijati građanske kompetencije (znanja, vještine te stavove i uvjerenja) koje im pomažu da razumiju svijet te doprinesu pozitivnim promjenama u društvu, kako bi postali odgovorni sudionici/e društvenog i političkog života.

Kemijanje u kuhinji poziva učenike/ce da kroz praktični rad i istraživanje kvalitativnih sastava namirnica, načina pripreme i obrade hrane prepoznaju kako hrana utječe na zdravlje; upoznat će pravilno izbalansirane skupine namirnica, njihovu nutritivnu i energetsku vrijednost; pripremati prirodne/domaće pripravke za njegu i održavanje zdravlja.

IGRA (Istražujemo, Gradimo, Razvijamo) namijenjena je učenici(a)ma sa teškoćama u razvoju s ciljem razvoja vještina i kapaciteta u području STEMa, IKTa, aktivnog građanstva i poduzetništva kroz cjeline: volim pokus, lego graditelj, uporaba IKT-a, stvaralaštvo u digitalnom okruženju, poduzetništvo i volontiranje.

PREDSTAVLJANJE NOVIH IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

PREDSTAVLJANJE NOVIH IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

U utorak 20. lipnja, nakon redovne nastave, u školi su učenicima predstavljene nove izvannastavne aktivnosti nastale u projektu KOZMOS, a koje će učenici pohađati od iduće školske godine. Održane su uvodne radionice kako bi učenicima najavili što ih sve čeka i u što će se moći uključiti. Novih 10 izvannastavnih aktivnosti nude istraživački rad, eksperimentiranje, donošenje zaključaka; gradnju građevina, vozila i drugih struktura različitim materijalima; unaprjeđenje vještina uporabe moderne tehnologije, crtanje i dizajniranje u različitim programima; izradu video materijala suvremenom opremom; programiranje i kodiranje; upoznavanje vrijednosti rada i novca, osmišljavanje poduzetničke ideje i izgradnju poduzetničkoga duha. Koliko su nove izvannastavne aktivnosti raznolike i kreativne te kol...
Opširnije