Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)

Edukacija i jačanje kapaciteta učiteljica i učitelja

Edukacija i jačanje kapaciteta učenica i učenika

Opremanje škole i vanjska učionica

Izvannastavne aktivnosti

Bilateralna suradnja

Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)

O projektu

Projekt KOZMOS, Kvalitetno Obrazovanje Za Modernu Osnovnu Školu unaprjeđuje kapacitete Osnovne Škole Dalj jačanjem vještina učiteljica i učitelja, učenica i učenika te opremanjem i modernizacijom infrastrukture škole.

 

Kroz projekt razvijamo nove sadržaje i primjenjujemo inovativnije načine poučavanja koji pružaju priliku sadašnjim i budućim učenicima OŠ Dalj za ostvarenje njihovih punih potencijala, a time i priliku za nastavak školovanja i zaposlenja u zanimanjima koja se razvijaju i tražena su na tržištu rada. Osim novih devet izvannastavnih aktivnosti koje će se razviti u projektu i postati integralni dio kurikuluma škole, učenice i učenici sudjelovati će u edukacijama i terenskim posjetima, te u poduzetničkom programu „KOZMOS u Dalju“.

 

Kroz edukacije i studijska putovanja učiteljice i učitelji i drugi odgojno-obrazovni djelatnici unaprjeđuju svoje vještine u području STEM-a (Science, Tehnology, Engineering, Mathematics - znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika), IKT-a (informacijsko-komunikacijskih tehnologija), aktivnoga građanstva i poduzetništva.

Podizanjem razine tehničke opremljenosti škole kroz nabavu opreme i uspostavu vanjske STEM učionice osnovna škola Dalj provoditi će nastavu na kvalitetniji i moderniji način.

 

Bilateralnu suradnju sa ustanovom iz zemlje donatora ostvarujemo u suradnji sa projektnim partnerom Nansen Akademijom iz Lillehammera te drugim školama i institucijama iz Norveške kroz studijsku posjetu sudionika projekta Norveškoj i uzvratnu mentorsku posjetu Norveških partnera Hrvatskoj.

 

Nositelj projekta je Osnovna škola Dalj, a provodi ga u partnerstvu sa pet partnera: Poduzetničko razvojnim centrom iz Dalja, Znanstveno kulturnim centrom Milutin Milanković iz Dalja, Nansen dijalog centrom iz Osijeka, Parkom znanosti iz Oroslavja i Nansen Akademijom iz Norveške. Partnerstvo je nastavak dugogodišnje dobre suradnje, nadovezuje se na prethodne i trenutne projekte, a svaki partner svojom ekspertizom i uključenošću u aktivnosti koje se isprepliću i nadopunjuju doprinosi uspješnoj realizaciji i održivosti projekta.

 

Projekt je vrijedan 517.207,88 EUR, od čega 85 % financiraju Island, Kneževina Lihtenštajn i Kraljevina Norveška kroz financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP), a 15 % iznosa dolazi iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Provedba projekta započela je 1. kolovoza 2022. godine, a projekt traje do 30. travnja 2024. godine.